Tổng hợp các mẫu đồng phục học sinh cho thuê có sẵn tại Designlife 

Bảng giá áp dụng cho số lượng trên 35 bộ

Bảng giá thuê lẻ xem tại đây