concept thượng hải đỏ

Bảng giá thuê áp dụng cho số lượng lớp học

giá thuê bộ nữ màu đỏ:100k/bộ

bộ nam màu đen:60k/bộ

Ngoài ra có các phụ kiện đi kèm như giày 20k, kính 10k, quạt 20k

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.