Logo sau một thời gian được sử dụng, giá trị nhận diện thương hiệu đã có thể chứng minh cho sự hiệu quả của nó qua các công cụ truyền thông quảng bá. Và mục đích của việc thiết kế lại Logo nhằm làm tươi mới hơn thương hiệu của doanh nghiệp, truyền tải những thông điệp mới đến với khách hàng mục tiêu.

Top 10 Logo thành công khi được thiết kế lại
Ngoài ra, còn có rất nhiều lý do để một công ty cần thiết kế lại logo. Chẳng hạn, khi công ty đang gặp rắc rối trong việc kinh doanh, các thông tin đăng tải bất lợi và hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc này việc thay đổi một hình ảnh thương hiệu mới sẽ là một giải pháp tốt. Hoặc trong trường hợp khi công ty bị mua bán, sáp nhập với các doanh nghiệp khác thì cũng rất cần hình ảnh thương hiệu để đáp ứng sứ mạng và kỳ vọng của doanh nghiệp mới. Cuối cùng, có một lý do thường gặp nhất khi thay đổi hình ảnh thương hiệu là các hình ảnh thương hiệu cũ không còn phù hợp với sứ mệnh, quy mô hay cá tính của doanh nghiệp, vì thế cần thay đổi cho “xứng tầm” để phù hợp hơn với đặc điểm mới của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.