In Stock

cho thuê áo nhật bình

Giá thuê: 500 

Áo Nhật Bình là dạng áo đối khâm được quy định là thường phục cho Hậu Phi, Công chúa, nữ quan.Màu sắc của trang phục nhật bình được quy định theo cấp bậc

Áo tấc loại lễ phục cổ đứng năm thân, tay thụng, mặc bởi cả phái nam và phái nữ thời Nguyễn.

Áo Nhật Bình và áo Tấc thời Nguyễn để làm lễ phục cho ngày trọng đại của mình

Description

cho thuê áo nhật bình và áo tấc