In Stock

Dù Giấy Cổ Trang

Giá thuê: 70 

Mô tả: Dù giấy dầu có hoa văn thủy mặc rất đẹp

Chất liệu: gỗ + giấy dầu

Kích thước: 1m

Category: