Chuyên các dịch vụ chụp ảnh quay phim – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

Trang phục giao lĩnh

400.000

Áo giao lĩnh là loại áo vạt chéo, buộc vạt bên phải vốn phổ biến ở Châu Á. Đây là loại áo cổ xưa và được trọng nhất trong lễ tiết Á Đông. Cổn Miện – phục sức cao nhất của bậc đế vương, chỉ được dùng trong những dịp tế trời – luôn là dạng giao lĩnh vì tuân theo Chu Lễ

có áo giao lĩnh vạt dài và giao lĩnh tay chẽn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trang phục giao lĩnh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.