In Stock

Trang phục giao lĩnh

Giá thuê: 400 

Áo giao lĩnh là loại áo vạt chéo, buộc vạt bên phải vốn phổ biến ở Châu Á. Đây là loại áo cổ xưa và được trọng nhất trong lễ tiết Á Đông. Cổn Miện – phục sức cao nhất của bậc đế vương, chỉ được dùng trong những dịp tế trời – luôn là dạng giao lĩnh vì tuân theo Chu Lễ

có áo giao lĩnh vạt dài và giao lĩnh tay chẽn

Description

SET THUÊ VIÊN LINH BAO GỒM

  • Áo giao lĩnh
  • Áo lót trong
  • Quần trắng
  • Thường (váy)