Gía chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cá nhân cho các bạn có nhu cầu sau:
Bạn đã tốt nghiệp nhưng chưa có hình ảnh nào đẹp trong ngày lễ tốt nghiệp đó

Bạn muốn rửa ảnh tốt ngiệp để treo trong nhà

Bạn muốn chụp ảnh cá nhân mình và bạn bè gia đình trong buổi lễ của trường

GIÁ CHỤP ẢNH KỶ YẾU CHO NHÓM VÀ CÁ NHÂN

✔ Nơ đeo cho nữ

✔ Hoa đội đầu cho các bạn nữ

✔ Caravat cho các bạn nam

✔ Chụp không giới hạn số lượng file

✔ Photoshop trong trẻo toàn bộ hình chụp

✔ Thời gian chụp trong vòng 1 buổi

✔ Miễn phí máy bay giấy cho cả lớp

✔ Concept thuê đồ thêm xem tại đây