Gía chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cá nhân cho các bạn có nhu cầu sau:
Bạn đã tốt nghiệp nhưng chưa có hình ảnh nào đẹp trong ngày lễ tốt nghiệp đó

Bạn muốn rửa ảnh tốt ngiệp để treo trong nhà

Bạn muốn chụp ảnh cá nhân mình và bạn bè gia đình trong buổi lễ của trường

GIÁ CHỤP ẢNH KỶ YẾU CHO NHÓM VÀ CÁ NHÂN

Chụp ảnh 1-2 bạn:800k-1 triệu buổi

Số lượng dưới 15 bạn :1 triệu 500k/buổi
Số lựơng dưới 20 bạn :2 triệu/buổi
Số lựơng dưới 20 -29 bạn :2 triệu 500k/buổi 

Số lượng dưới 15 bạn :1 triệu 500k/buổi
Số lựơng dưới 20 bạn :2 triệu/buổi
Số lựơng dưới 20 -29 bạn :2 triệu 500k/buổi 

  • ✔ Nơ đeo cho nữ
  • ✔ Hoa đội đầu cho các bạn nữ
  • ✔ Caravat cho các bạn nam
  • ✔ Chụp không giới hạn số lượng file
  • ✔ Photoshop trong trẻo toàn bộ hình chụp
  • ✔ Thời gian chụp trong vòng 1 buổi
  • ✔ Miễn phí máy bay giấy cho cả lớp
  • ✔ Concept thuê đồ thêm xem tại đây