HIGHLIGHT 1 – 3.500.000 VNĐ

01 Máy quay

Thời gian: Dưới 3 tiếng

Quay higlight các key moments

Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight 02 – 04 phút.

Phù hợp với các sự kiện khai trương, kỷ niệm, teambuilding công ty, tiệc sinh nhật, lễ cưới…

HIGHLIGHT 2 – 5.000.000 VNĐ

02 Máy quay

Thời gian: Dưới 3 tiếng

Quay higlight các key moments

Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight 02 – 04 phút.

Phù hợp với các sự kiện khai trương, kỷ niệm, teambuilding công ty, tiệc sinh nhật, lễ cưới…

HIGHLIGHT 3 -7.000.000 VNĐ

02 Máy quay kết hợp 1 flycam

Thời gian: Dưới 3 tiếng

Quay higlight các key moments

Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight 02 – 04 phút.

Phù hợp với các sự kiện khai trương, kỷ niệm, teambuilding công ty, tiệc sinh nhật, lễ cưới tổ chức ngoài trời