Chuyên các dịch vụ chụp ảnh quay phim – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

áo tấc triều nguyễn

300.000

Áo tấc loại lễ phục cổ đứng năm thân, tay thụng, mặc bởi cả phái nam và phái nữ thời Nguyễn. Mọi tầng lớp từ dân đen đến quốc chủ đều có thể mặc trong các dịp trang trọng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “áo tấc triều nguyễn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.