Chuyên các dịch vụ chụp ảnh quay phim – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

Đối Khâm

300.000

Description


Khác với Giao Lĩnh là vạt áo giao nhau thì Đối khâm (trực lĩnh) là vạt áo đối nhau (mở song song trước ngực)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đối Khâm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.