In Stock

Trang Phục Đối Khâm

Giá thuê: 500.000 

Description

Khác với Giao Lĩnh là vạt áo giao nhau thì Đối khâm (trực lĩnh) là vạt áo đối nhau (mở song song trước ngực)

Áo đối khâm thường được khoác ngoài áo giao lĩnh và viên lĩnh

 Set đồ Đối Khâm thuê gồm

– Quần trắng cotton

– Áo viên lĩnh

– Áo giao lĩnh 

– Thường 

– Đối khâm