In Stock

Đối Khâm

Giá thuê: 300 

Description


Khác với Giao Lĩnh là vạt áo giao nhau thì Đối khâm (trực lĩnh) là vạt áo đối nhau (mở song song trước ngực)