Chuyên các dịch vụ chụp ảnh quay phim – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

October 3, 2013 In Chụp ảnh, Tin Tức

60 action photoshop miễn phí cực đẹp

Action photoshop là các thao tác được lưu lại thành một action giúp người dùng thực hiện một công việc nhanh chóng đã được lưu từ trước trong photoshop.Trong 60 action này chúng ta cùng làm bức ảnh trở nên màu sắc phù hợp với từng tông màu của bức ảnh, nào chúng ta hãy cùng thử nhé

Cài đặt action photoshop:

bạn tải action về rồi coppy vào đường dẫn như sau

Photoshop Action ATN 1

Action 8

Action PS 13

Action Don’t Forget

 Action 15

Action 48

PS Action 56

Action 60

Action 63

Action 64

Action Can’t stop me

 Action Pastels

Action PS

 Beach Vintage

Candy Action

Coffee Cup photoshop actions

Cookie Dough Action

JJ’s Curves – Copper Gleam

Faded Films by SparkleStock

Creamy Light Photoshop Action

Action 002

Comics Photoshop Action

Photoshop Action 2

Photoshop Action – Bright Eyes

SA Cool Action 2.07

Golden Action

 Green Tea Action

Autumn Light Action

JJ’s PSD+ATN 10

JJ’s PSD+ATN 21

Light Leak

New Photoshop Actions

 Oranges and Blueberries

PS Action 10

Photoshop Action Set 1

Photoshop Actions 15

Action 8

Photoshop Actions 5 + PSD

 Photoshop Actions 6

Skimmer – PS action and preset

PS Action 6

Pink Action

 Purple Wonderland Action

 Regularjane’s Subtle Vintage Action

Retro’ Special action

Retro pink action

Set 42

Set 44

Sunset Photoshop Action

Vintage Photoshop Actions

Vintage Stock

Violet Delight

Peacefull Action

Photo Action

Action 01

Don’t Forget Action

Party time action

Action 16

Through The Trees Action

Why So Serious Action 5