Action photoshop là các thao tác được lưu lại thành một action giúp người dùng thực hiện một công việc nhanh chóng đã được lưu từ trước trong photoshop.Trong 60 action này chúng ta cùng làm bức ảnh trở nên màu sắc phù hợp với từng tông màu của bức ảnh, nào chúng ta hãy cùng thử nhé

Cài đặt action photoshop:

bạn tải action về rồi coppy vào đường dẫn như sau

1 thought on “60 action photoshop miễn phí cực đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.