Nằm tại quận 9, đây là khu đất hiện đang xây dựng và quy hoạch khu đô thị mới Đông Tăng Long Quận 9. Bạn sẽ bất ngờ khi bắt gặp những khu cỏ lau bông trắng mịn mỏng manh, cỏ tranh rộng mênh mông bát ngát như ở quận 2 và quận 7, thích hợp để chụp ảnh ngoại cảnh thiên nhiên.

Lưu ý : đi số lượng ít, vì khi vào có bảng cảnh báo “KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”, nhưng bạn đi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn thì có thể được.

Lời chỉ dẫn : đi đường Nguyễn Duy Trinh rẽ trái đường Lã Xuân Oai. Đi khoảng 300m rẽ phải vào khu bãi cỏ. Hoặc có thể đi Nguyễn Duy Trinh qua Lã Xuân Oai đi khoảng 200m rẽ trái vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.