Chuyên các dịch vụ chụp ảnh quay phim – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

October 17, 2017 In Khác

CHỤP PHÓNG SỰ NGÀY CƯỚI

+ Gói 1 : Chụp 1 ngày : 4.000.000/ 2 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc.
Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 200-300 tấm)
Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách.
———————————
+ Gói 2 : chụp 1 ngày : 7.000.000/ 3 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc
. Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 200-300 tấm)
. In album photobook tạp trí cao cấp 25×35 25 tờ ( 50 trang)
Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách.
———————————
+ Gói Đặc Biệt : chụp 1 ngày : 11.000.000/ 4 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc
. Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 300-400 tấm)
. In album photobook tạp trí cao cấp 25×35 25 tờ ( 50 trang)
Quay phóng sự hiện đại lưu lại mọi khoảnh khắc diển ra.
· Tặng 1 máy chụp truyền thống giao file 1 ngày
. Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách.
———————————
+ Gói 3 : chụp 2 ngày : 6.000.000/ 2 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc. Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 300-400 tấm)
Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách.
———————————
+ Gói 4 : chụp 2 ngày : 9.000.000/ 3 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc.
Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 300-400 tấm)
. In album photobook tạp trí cao cấp 25×35 30 tờ ( 60 trang) · Tặng 1 máy chụp truyền thống giao file 1 ngày rước dâu
. Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách.
———————————
+ Gói Đặc Biệt : chụp 2 ngày : 13.000.000/ 4 máy
. Chụp toàn bộ sự kiện diển ra trong ngày cưới
. Từ lúc make up đến tàn tiệc
. Chỉnh sửa và giao hết hình gốc + hình đã chỉnh sửa ( 300-400 tấm)
. In album photobook tạp trí cao cấp 25×35 30 tờ ( 60 trang)
· Quay phóng sự hiện đại lưu lại mọi khoảnh khắc diển ra
· Tặng 1 máy chụp truyền thống giao file 2 ngày
. Nếu ở xa sẽ tính thêm chi phí tuỳ vào khoản cách