Bình Dương không phải là một địa phương mạnh về du lịch nhưng vẫn có một vài nơi đáng để tham quan


Thủ Dầu Một:

+ Khu di tích Nhà tù Phú Lợi

+ Chùa Hội Khánh

+ Chùa Tây Tạng

+ Chùa Bà

+ Chùa Linh Sơn

+ Chùa Long Quang

+ Đình Tân An

+ Cafe Gió và Nước

+ Khu du lịch Đại Nam

+ Mộ Ông Lân

Bến Cát:

+ Làng tre Phú An

+ Địa đạo Tây Nam

Dầu Tiếng:

+ Hồ Dầu Tiếng

+ Chùa Núi Cậu

+ Hồ Than Thở

Dĩ An:

+ Chùa núi Châu Thới

Thuận An:

+ Chùa Niệm Phật
+ Nhà thờ Búng

Tân Uyên
+ Cù lao Rùa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.