Dịch vụ chụp ảnh tại TPHCM | Giới Thiệu HỘI NHIẾP ẢNH THỦ ĐỨC

Dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp – Cho thuê Đồ kỷ yếu & Đồ cưới

March 25, 2021
|
by Tuan Nguyen

Giới Thiệu HỘI NHIẾP ẢNH THỦ ĐỨC


HỘI NHIẾP ẢNH THỦ ĐỨC chia sẻ kiến thức miễn phí về nhiếp ảnh, chụp hình, tuyển mẫu hay kỹ thuật xử lý ảnh hậu kỳ bằng photoshop cũng như lightroom tại KV TP.THỦ ĐỨC. Các bạn có thể tham gia nhóm tại link này

https://www.facebook.com/groups/hoinhiepanhthuduc

Leave a Comment