HỘI NHIẾP ẢNH THỦ ĐỨC chia sẻ kiến thức miễn phí về nhiếp ảnh, chụp hình, tuyển mẫu hay kỹ thuật xử lý ảnh hậu kỳ bằng photoshop cũng như lightroom tại KV TP.THỦ ĐỨC. Các bạn có thể tham gia nhóm tại link này

https://www.facebook.com/groups/hoinhiepanhthuduc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.